Legislaţie

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.

3.Hotărârea Guvernului nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute.

4. Ordinul nr. 101 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie.

5. Ordinul nr. 102 din 28 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora.

6. Ordinul nr. 156/2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.

7. Ordinul nr. 264 din 13 august 2008 pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

8. Ordinul nr. 178/2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.

9. Ordinul nr. 179/2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.

10. Ordinul nr. 214/2011 al  presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

11. Ordinul nr. 526/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului.

12. Ordinul nr. 1809/2004al ministrului finanţe-lor publice pentru aprobarea  Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase.

etc.

In domeniul metalelor pretioase si pietrelor pretioase isi gasesc aplicabilitatea si prevederile altor acte normative:

  • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
  • OG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor;
  • Codul penal;
  • Codul civil;
  • Codul vamal;
  • Codul fiscal;
  • Conventia privind Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Omului;
  • alte acte normative cu caracter general, aplicabile si altor categorii de bunuri decat celor confectionate din metale pretioase.

PENTRU ORICE INFORMATII SI DETALII IN MATERIE DE REGLEMENTARE SI APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE IN DOMENIU, NU EZITATI SA NA CONTACTATI LA  e-mail: mediatoribucuresti@gmail.com !!!

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase