Autorizaţii / Avize

 DISPOZITII LEGALE RELEVANTE IN MATERIE DE AUTORIZARE

Potrivit prevederilor art. 8 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „operaţiunile cu metale preţioase si pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta”.

Sunt considerate, potrivit art. 2 pct. 2, „operaţiuni cu metale şi pietre preţioaseactele de comerţ şi faptele de comerţ cu metale preţioase şi pietre preţioase, care au ca obiect:

a)producerea metalelor preţioase;

b)prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

c)vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

d)cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

e)păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ;

f)introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

g)scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

h)mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;

i)transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal;

j)prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;

k)marcarea metalelor preţioase;

l)alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase”.

Potrivit alin. (3) al aceluiasi articol „pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de catre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor”.

In conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 178/2011, taxa de autorizare pentru fiecare operatiune este de 540 lei, care trebuie platita in contul ANPC nr. RO31TREZ7005032XXX004173 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cu referire la C.F. RO 4266502.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor percepe si taxe anuale de vizare a autorizatiilor.

Pentru fiecare operatiune autorizata, ANPC percepe, potrivit prevederilor Ordinului nr. 179/2011, o taxa de viza anuala egala cu 25% din taxa de autorizare in vigoare la data platii acesteia, platibila in acelasi cont

Taxele se pot plati numai prin ordin de plata sau mandat postal.

Lipsa autorizatiei constituie contraventie si se sanctioneaza portivit prevederilor art. 18 din OUG nr. 190/2000 cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.

 PRIN URMARE, LEGEA ROMANA INSTITUIE UN REGIM OBLIGATORIU DE AUTORIZARE PENTRU EFECTUAREA DE OPERATIUNI CU METALE SI PIETRE PRETIOASE.

Potrivit considerentului (54) al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne„accesul la o activitate de servicii ar trebui să fie supus autorizării de către autoritătile competente doar în cazul în care decizia respectivă îndeplineste criteriile de nediscriminare, necesitate si proportionalitate. Aceasta înseamnă, în special, faptul că regimurile de autorizare ar trebui să fie permise numai în cazul în care un control a posteriori nu ar fi eficient din cauza imposibilitătii constatării a posteriori a deficientelor serviciilor în cauză, tinându-se seama în mod corespunzător de riscurile si pericolele care ar putea apărea în lipsa unui control a priori”.

Considerentul (56): „În conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, sănătatea publică, protectia consumatorilor, protectia sănătătii animale, protectia mediului urban constituie motive imperative de interes general... În plus, principiile necesitătii si proportionalitătii ar trebui să fie întotdeauna respectate.”

In conformitate cu Articolul 10 al Directivei, privind conditii de acordare a autorizatiei:

„(1) Regimurile de autorizare au la bază criterii care îngrădesc exercitarea competentei de apreciere a autoritătilor competente, pentru ca aceasta să nu fie utilizată într-o manieră arbitrară.

(2) Criteriile mentionate la alineatul (1) sunt:

(a) nediscriminatorii;

(b) justificate printr-un motiv imperativ de interes general;

(c) proportionale cu acel obiectiv de interes general;

(d) clare si lipsite de ambiguităti;

(e) obiective;

(f) făcute publice în prealabil;

(g) transparente si accesibile.”


PENTRU ORICE DETALII, DE INTERES TEORETIC SAU PRACTIC, IN LEGATURA CU REGIMUL DE AUTORIZARE, CEL PUTIN PANA LA  „ACTIVAREA FORUMULUI”, NU EZITATI SA NE CONTACTATI LA e-mail: mediatoribucuresti@gmail.com  ! 


Copyright © 2009-2016 MetalePretioase