Avizare

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA AVIZARII “AUTORIZATIEI PENTRU EFECTUAREA DE OPERATIUNI CU METALE PRETIOASE, ALIAJE ALE ACESTORA SI PIETRE PRETIOASE


1. Avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, original;

2. Declaratie A.N.P.C.;

3. Autorizatia de metale pretioase, original;

4. Dovada achitarii taxelor, copie conform cu originalul 


 

CONDITII NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI ANUAL DE LA PATRONAT


1. Achitarea integrala a cotizatiei pe tot anul in curs;

2. Dovada existentei dotarii minime necesare 

Avizarea anuala a autorizatiei se poate face la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti si la Oficiile pentru Protectia Consumatorilor teritoriale.
 

Viza anuala se aplica la birourile specialistilor A.N.P.C.

Copyright © 2009-2016 MetalePretioase